از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۳۲۷ه.ق.-
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--
۱۲۸۸ه.ش.۱۲۸۸ه.ش.
۱۳۲۷ه.ق.۱۳۲۷ه.ق.


توضیحات بیشتر:

فتح تهران اشاره دارد به ورود نیروهای مجاهدین بختیاری و گیلان به تهران در ۲۲ تیر ۱۲۸۸ در جریان انقلاب مشروطه ایران که منجر به متحصن شدن محمدعلی‌شاه در سفارت روسیه و سپس خلع او از سلطنت شد.اولین جنبش و قیام علیه حکومت مرکزی در سال ۱۲۸۷ از اصفهان آغاز شد. صمصام السلطنه بختیاری با هزاران نفر سوار بختیاری، وارد اصفهان شد و شهر را به تصرف درآورد.
به دنبال سقوط اصفهان اوضاع گیلان نیز متشنج شد. مخالفین محمدعلی شاه متحد شدند و عده‌ای از مجاهدین قفقازی نیز به آنها ملحق شدند.هنوز مراسم نوروز سال ۱۲۸۸ شمسی پایان نیافته بود، که مجاهدین مشروطه خواه گیلان به فرماندهی یپرم خان ارمنی، وارد قزوین شدند و بین آنان و قوای دولتی، جنگ در گرفت. سرانجام مجاهدین، شهر را تصرف کردند و قاسم خان امیر تومان، فرمانده قشون دولتی و چند نفر دیگر به دار آویخته شدند.
محمدعلی شاه با مشاهده این وضعیت مشیرالسلطنه رئیس الوزرای دوران استبداد صغیر را (بعد از گذشت کمتر از یکسال) از کار برکنار نمود. محمدعلی شاه پس از عزل مشیرالسلطنه، برای تسکین افکار عمومی امر به تشکیل مجدد مجلس شورای ملی داد و عده‌ای را مامور نمود تا تعمیرات اساسی در عمارت بهارستان انجام دهند. به دنبال این فعالیت ها، فرمان صدارت عظما را به نام کامران میرزا، نایب السلطنه، عمو و پدر زن خود، صادر کرد.
صدراعظمی نایب السلطنه قاجار، در میان دوستان و دشمنان محمدعلی شاه، حسن اثر نبخشید. مشروطه خواهان او را مردی مستبد و کم سواد می‌دانستند و از اعمال او در زمان ناصرالدین شاه و واقعه رژی خاطرات بدی داشتند. همچنین وزیر مختار روسیه و وزیر مختار انگلستان، به این تصمیم شاه اعتراض کردند. کامران میرزا از رئیس الوزرایی برکنار شد.
سعدالسلطنه به وزیرالوزرایی منصوب شد. صدور حکم رئیس الوزرایی سعدالدوله وقایعی در ایران اتفاق افتاد، که انتظار آن نمی‌رفت. قشون روسیه با ساز و برگ نظامی وارد تبریز شده وحکومت نظامی در این شهر برقرار نمود.
ساختمان‌های دولتی اشغال شد و دستگیری و زندانی نمودن افراد آغاز گردید. از سوی دیگر عده زیادی از مشروطه‌خواهان که در حرم حضرت عبدالعظیم، متحصن بودند، از تحصن خارج و همه مسلح شدند و این آغاز زد و خورد مسلحانه بین قوای دولتی و قوای مشروطه خواه بود. به‌دنبال این واقعه سعدالدوله، شاه را وادار نمود تا با برگزاری سریع انتخابات موافقت نماید. سرانجام نظامنامه انتخابات، تکمیل و با تایید شاه منتشر شد. ولی در همین ایام که شاه و دولت با شتاب برای برگزاری انتخابات تلاش می‌کردند، قوای بختیاری، به فرماندهی سردار اسعد بختیاری از اصفهان و مجاهدین گیلان به رهبری سپهدار تنکابنی به همراهی یپرم خان ارمنی و مجاهدین قفقازی، آهنگ فتح تهران را کرده بودند.
شاه با گرو گذاشتن جواهرات سلطنتی، مبلغ پنجاه هزار تومان از بانک استقراضی روس، وام گرفت و قسمتی از حقوق معوقه سربازان را پرداخت. قوای نظامی دو طرف آماده جنگ شدند ولی سعدالدوله در تلاش برای مذاکره و حل و فصل مسالمت آمیز موضوع بود. بدین منظور از سردار اسعد و سپهدار تنکابنی خواست، نمایندگانی برای مذاکره نزد او بفرستند. ولی مسیر حوادث به گونه‌ای بود که تدابیر سعدالدوله به نتیجه نرسید و همکاران او از کار کناره گیری کردند.
روز ۲۲ تیرماه ۱۲۸۸ شمسی قوای سردار اسعد و سپهدار تنکابنی، در نزدیکی تهران به هم رسیدند و در بادامک، اردو زدند.
... جنگ، بین قزاقان دولتی و قوای مشروطه خواه در گرفت و عصر روز ۲۴ تیرماه، جنگ به نفع مشروطه خواهان پایان پذیرفت. فردای آن روز محمد علی شاه و نزدیکان او به سفارت روسیه و سعدالدوله به سفارت انگلستان پناه بردند.
پس از پنج روز درگیری، بالاخره قوای مشروطه توانستند کنترل کامل تهران را به دست بگیرند. در این میان سران این قوا در عمارت بهارستان ساکن شدند و زمام امور تهران را به دست گرفتند.

done in 0.0717 seconds