آخرین ویرایش : May 31, 2013

عبدالله میرزا سالور

روابط خانوادگی


نام پدر

نام مادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

قهرمان میرزا سالور عین السلطنه


عبدالله میرزا برادرزاده و داماد عین السلطنه بود.


عبدالله میرزا سالور

محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

مادرش مریم عمید (مزین السلطنه) بود. با نزهت الملوک دخترعمویش، عین السلطنه از کوکب خانم درگاهی ازدواج کرد. حاصل این ازدواج سبکتگین، فرانک و نازتاب سالور بود. عبدالله میرزا عکاسی می کرد و مجموعه ای از عکس های قدیمی او اکنون در اختیار دانشگاه هاروارد است.


done in 0.053 seconds