از تاریختا تاریختوضیحاتآخرین ویرایش
--
--


توضیحات بیشتر:

 بقعه ای منسوب به امامزاده عزیز از نوادگان امام موسی کاظم واقع در منطقه اوین تهران. این امامزاده در حال حاضر در محوطه دانشگاه شهید بهشتی، در مجاورت مسجد دانشگاه، قرار گرفته است. در ضلع شمالی بقعه، آرامگاه شاهزاده میرزا سالور عمادالسلطنه و در ضلع شمالی مسجد، آرامگاه شاهزاده قهرمان میرزا سالور عین السلطنه واقع شده است. 

done in 0.0616 seconds