آخرین ویرایش : May 28, 2013

مسعود سالور

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


مدیر

وزارت دارایی ایران


اهم مشاغلش در دوره پهلوی دوم: مدیركل بازنشستگى، مدیركل كارگزینى، مدیر كل مالیاتهاى مستقیم، مدیر كل وصول تهران، مدیر عامل چاپخانه‏ى دولتى


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با


تاریخ تولد ۱۲۹۵ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر تهران
محل تولد منطقه الموت

توضیحات بیشتر:
  •  با لیسانس ادبیات فارسی به استخدام وزارت دارائی درآمد و به تدریج مدارج اداری را طی کرد. به مقامات بالا رسید و حسن شهرت داشت.
  • مسعود سالور در طول عمر خود به خواندن علاقه‏ی شدیدی نشان می‏داد و در اثر مطالعات زیاد در زمینه‏های تاریخی و علم انساب دارای اطلاعات ذی‏قیمتی شد. او به انتشار خاطرات خانوادگی همت گماشت از جمله خاطرات پدرش عین‏السلطنه در ده جلد، خاطرات سفر پدربزرگش عزالدوله به اروپا و ترجمه های عمویش حسینقلی میرزا سالور عمادالسلطنه.

done in 0.0504 seconds