آخرین ویرایش : May 28, 2013

قهرمان میرزا سالور عین السلطنه

مناصب و مشاغل


حاکم

منطقه نهاوند

( از ۱۳۰۸ه.ق. تا ۲۰۲۲ه.ق. )
حکومت نهاوند در زمان حکومت پدرش عزالدوله برهمدان

منطقه زنجان

( از ۱۳۱۸ه.ق. تا ۱۳۲۰ه.ق. )
نایب الحکومه خمسه در زمان حکومت پدرش عزالدوله بر زنجان 

منطقه فارس

( از ۱۳۱۶ه.ق. تا ۱۳۱۷ه.ق. )
نایب الایاله فارس در زمان حکمرانی شوهرخواهرش عبدالوهاب خان نظام الملک بر فارس 


آثار


نویسنده

کتاب "خاطرات عین السلطنه"


مجموعه خاطرات عین السلطنه حاصل 64 سال خاطره نگاری او از حوادث زندگی اش است.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالله میرزا سالور


عبدالله میرزا برادرزاده و داماد عین السلطنه بود.


قهرمان میرزا سالور عین السلطنه

تاریخ تولد ۱۲۸۸ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۴ه.ق.
ملیت کشور ایران
مدفن امامزاده عزیز در تهران

توضیحات بیشتر:
  • وارد نظام شد و لقب آجودان حضور گرفت. پدرش عزالدوله را در حکومت های کوتاه مدتش بر قزوین، همدان و زنجان همراهی نمود.
  • پس از مشروطه به منطقه الموت رفت که در آنجا املاکی داشت و 12 سال ساکن منطقه بود اما علی اصغر خلعتبری ساعدالدوله فرزند محمدولی خان سپسالار توانست او را از املاکش براند.
  • به تهران آمد و بقیه عمر را با درآمد اندک روزگار گذراند. سه بار ازدواج کرد که حاصلش سه دختر؛ نزهت الملوک، حورالعین (قمرالدوله)، زینب خانم (عین الملوک) و دو پسر به نام های عباس و مسعود سالور بود./ ف.م

done in 0.0576 seconds