آخرین ویرایش : May 21, 2013

امان الله قناویزی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کابل افغانستان

( تا ۱۳۵۹ه.ش. )
لیسانس از دانشکده ادبیات


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


تاریخ تولد ۱۳۳۵ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت کشور آلمان
ملیت کشور افغانستان

done in 0.044 seconds