آخرین ویرایش : May 19, 2013

محمد نسیم پروانه

مناصب و مشاغل


نماینده

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان

( از ۱۳۴۰ه.ش. تا ۱۳۴۴ه.ش. )
در دوره یازدهم مجلس شورای ملی به عنوان وکیل غور انتخاب شد


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد ولایت غور
متولد روستای نیلی غورزاده
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزندحاجی محمودخان غوری است.
  • محمدنسیم پروانه علوم متداوله را نزد پدر و عمویش که در هردو از استادان بنام غور بودند، فرا گرفت. پس از پایان تحصیلات، چندی در وزارتخانه کابل و زمانی نیز در بادغیس و غورات منشی و خزانه‌دار بود. سپس وکیل اهالی حکومت «پسابند» در مجلس مشورتی حکومت کلان غور گردید.
  • اهل شعر بود و اشعار و مقلاتی از او به لهجه عامیانه غور به یاد گار مانده است. مجموعه «اشعار پروانه» در نزد باز‌ماندگانش موجود است.

done in 0.0468 seconds