آخرین ویرایش : May 19, 2013

موسی نوری اسفندیاری

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر

وزارت امور خارجه ایران


در سه نوبت در کابينه‌هاي کوتاه مدت احمد قوام (1326 ه.ش)، ابراهيم حکيمي (1327 ه.ش) و عبدالحسين هژير (1327 ه.ش) به وزارت امورخارجه رسيد. 

سفیر

سفارت ایران در هند

( از ۱۳۲۷ه.ش. تا ۱۳۳۳ه.ش. )


سفارت ایران در ترکیه

( از ۱۳۲۴/۰۷ه.ش. تا ۱۳۲۶/۰۶ه.ش. )


سفارت ایران در ژاپن

( از ۱۳۳۳ه.ش. تا ۱۳۳۵ه.ش. )

سفارت ایران در ایتالیا

( از ۱۳۳۵ه.ش. تا ۱۳۳۸ه.ش. )


سفارت ایران در ترکیه

( از ۱۳۴۰/۰۹ه.ش. تا ۱۳۴۰/۱۲ه.ش. )

عضو

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۴۲/۰۷ه.ش. تا ۱۳۵۰/۰۶ه.ش. )
در دوره‌هاي چهارم و پنجم مجلس سنا، سناتور انتصابی بود.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با


موسی نوری اسفندیاری

تاریخ تولد ۱۲۷۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۵ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • چند سالی در بلژیک و فرانسه علوم سیاسی خواند. در 1291 ه.ش در وزارت مالیه استخدام شد و رئیس مالیه اصفهان شد.
  • در 1302 به امور وزارت خارجه منتقل شد. در 1340 خدماتش در وزارت امور خارجه پایان یافت.
  • او با دختر وکیل الدوله (برادر علی اصغر اتابک) ازدواج کرده بود. در 1355ه.ش در خارج از کشور درگذشت.

done in 0.0846 seconds