آخرین ویرایش : May 14, 2013

میرزا اسدالله خان یمین اسفندیاری موفق السلطنه

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی ایران

( از ۱۳۲۰ه.ش. تا ۱۳۲۶ه.ش. )
اسدالله يمين اسفندياري در دوره سيزدهم مجلس شوراي ملي با حمايت عمويش (محتشم السلطنه) از بابل به نمايندگي مجلس رسيد و در دوره‌هاي چهاردهم و پانزدهم نيز مجددا از اين شهر انتخاب شد. 

رئیس

عضو

مجلس سنای ایران

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۲۹ه.ش. )
در سال 1328 در اولین دوره مجلس سنا، نماینده تهران بود. هيات تصفيه دولت در سال 1329 او را در فهرست افراد ناصالح براي مشاغل دولتي اعلام کرد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام برادر

نام پدربزرگ

نام نوه

محسن صدیق اسفندیاری


یمین اسفندیاری پدربزرگ مادری محسن صدیق اسفندیاری است.

دارای رابطه خانوادگی با

عبدالحسین صدیق اسفندیاری


میرزا اسدالله خان پسرعمو و پدرزن عبدالحسین صدیق بود.

علی نوری اسفندیاری


میرزا اسدالله خان موفق السلطنه عموی علی نوری اسفندیاری است.

میرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنه
تاریخ تولد ۱۲۶۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۶ه.ش.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:
  • در 1320 ه.ق وارد اداره تذکره وزارت امور خارجه شد و در 1323 ه.ق به لقب موفق السلطنه ملقب و سال بعد به وزارت داخله رفت و چندی معاونت حکومت کردستان را داشت. سپس کارگزار عراق عجم و اصفهان شد و در 1304 ه.ش حکومت کل بنادر خلیج فارس به او سپرده شد. 
  • اسدالله یمین اسفندیاری سه دوره نماینده مجلس بود. در مورد سوء استفاده‌های مالی او شایعاتی وجود داشت و در یک پرونده فساد مالی نیز درگیر بود. هیات تصفیه دولت در سال 1329 ه.ش نام او را در فهرست افراد ناصالح برای مشاغل دولتی اعلام کرد و کار دولتی دیگری به او ارجاع نشد.

done in 0.0605 seconds