آخرین ویرایش : May 10, 2013

عبدالحسین صدیق اسفندیاری

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


وزیر مختار

سفارت ایران در عربستان سعودی

( از ۱۳۲۷/۱۰/۱۴ه.ش. )

سفارت ایران در سوریه

( ۱۳۲۹ه.ش. )

سفارت ایران در اندونزی

( از ۱۳۳۵/۱۲/۱۵ه.ش. تا ۱۳۴۰ه.ش. )

کنسول

سفارت ایران در پاکستان

( از ۱۳۱۴/۰۲/۱۹ه.ش. تا ۱۳۱۵/۱۲ه.ش. )

دبیر

سفارت ایران در ترکیه

( ۱۳۰۶ه.ش. )
اولین ماموریت دیپلماتیک او، دبیر اولی سفارت ایران در استانبول بود.

سفارت ایران در بلژیک

( ۱۳۰۶ه.ش. )

مشاور

وزارت امور خارجه ایران

( از ۱۳۲۹/۰۸/۲۸ه.ش. )


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام پدربزرگ

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا جعفر خان یمین الممالک


یمین الممالک عمو و پدربزرگ همسر عبدالحسین صدیق اسفندیاری است

میرزا عبدالله خان مستشارالوزارهمیرزا حسن خان اسفندیاری محتشم السلطنهمیرزا اسدالله خان یمین اسفندیاری موفق السلطنه


میرزا اسدالله خان پسرعمو و پدرزن عبدالحسین صدیق بود.


تاریخ تولد ۱۲۷۳ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در تهران متولد شد و مانند سایر اعضای خانواده در جوانی به وزارت امورخارجه رفت.  مدتی نایب دوم و اقامت تذکره در عشق آباد بود. در کارگزاری آذربایجان و بوشهر کار کرد. در 1311 ش کارشناس ارشد تشریفات و در 1317 ش رییس اداره اقتصادیات شد. در مهر 1341 ش بازنشسته شد.

او با فخرالسلطنه دختر اسدالله یمین اسفندیاری ازدواج کرد و از دو پسر داشت: محسن صدیق اسفندیاری وارد وزارت امور خارجه شد و پسر دیگرش ابراهیم خان منتظم السلطنه نام داشت که آخرین منصب او کارگزاری قزوین بود، در همانجا بیمار، مرحوم و به خاک سپرده شد.


done in 0.0649 seconds