آخرین ویرایش : May 10, 2013

نجف علی (خالو) شوقی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیلات متوسطه


مناصب و مشاغل


همکاری با

رادیو کابل

( از ۱۳۲۵ه.ش. تا ۱۳۴۰ه.ش. )
او در سال 1325 به کابل رفت و در همان سال همکاری خود را با رادیو کابل - که تازه تاسیس شده بود- آغاز کرد و مدت پانزده سال ترانه محلی و سرحدی  (مرزی) را اجرا نمود.


تاریخ تولد ۱۳۰۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۰ه.ش.
محل تولد شهر هرات
محل درگذشت شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند مرادعلی است.
  • نجف‌علی (خالو) شوقی، از آوازخوانان هرات که آهنگ‌های محلی هرات، غور، بادغیس و خراسان را بسیار شورانگیز می‌خواند. وی بعد از اتمام تحصیلات متوسطه به شغل ابریشم‌بافی روی آورد.
  • هر چند که او بدون شک از بهترین آواز خوانهای نیم قرن گذشته هرات بوده است ولی فقط دو آهنگ از او در آرشیو رادیو باقی مانده است.

done in 0.0618 seconds