آخرین ویرایش : May 7, 2013

میرزا جعفر خان یمین الممالک

تحصیلات


محل تحصیل

مدرسه دارالفنون تهراندر دارالفنون در رشته مهندسی تحصیل کرد و زبان فرانسه آموخت.


مناصب و مشاغل


حاکم

شهر تهران

( ۱۳۳۰ه.ق. )
در دوران آشوب های پس از انقلاب مشروطه به مدت یکسال حاکم تهران بود.

استان مازندران

( از ۱۳۳۱ه.ق. تا ۱۳۳۴ه.ق. )

کنسول

کنسولگری ایران در بغداد (دوره قاجار)

( از ۱۳۲۳ه.ق. تا ۱۳۲۷ه.ق. )

رئیس

معاون

وزارت امور خارجه ایران


در 1334 ه.ق به کمک برادرش محتشم السلطنه، معاون وزارت امور خارجه شد.


روابط خانوادگی


نام پدر

نام پسر

نام برادر

نام نوه

دارای رابطه خانوادگی با

میرزا ابوالقاسم آهی


 یمین الممالک برادرزن میرزا ابوالقاسم آهی است.

عبدالحسین صدیق اسفندیاری


یمین الممالک عمو و پدربزرگ همسر عبدالحسین صدیق اسفندیاری است


تاریخ تولد ۱۲۸۵ه.ق.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۵ه.ق.
محل تولد شهر تهران
ملیت کشور ایران

توضیحات بیشتر:

در بیست سالگی وارد وزارت امور خارجه شد، در 1302 ه.ق به ریاست اداره عثمانی رسید. در  1313 ه.ق ملقب به یمین الممالک شد.

1323 ه.ق به کارگزاری کل عراق ارتقا یافت که با جنبش مشروطه مصادف شد. به مشروطه خواهان پیوست و بعد از استقرار مشروطیت به ایران بازگشت و مدتی معاونت وزارت جنگ (1328 ه.ق) و معاونت ریاست وزرا (1329ه.ق) را برعهده داشت. 

در 1330ه.ق حکمران تهران و سال بعد حکمران مازندران شد و در 1335 ه.ق در آنجا به دست مردی دیوانه به اشتباه به قتل رسید.


done in 0.0652 seconds