آخرین ویرایش : May 4, 2013

مسلمه حسینی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس الهیات


مناصب و مشاغل


قاضی

عضو

مشرانو جرگه یا مجلس سنای افغانستان


او عضو کمیسیون  رفاه عامه، منابع طبیعی و محیط زیست صحت، کار وکارگر، اصلاحات اداری ، امورمعلولین ، بازماندگان شهدا، بیوه ها، تربیت بدنی وسره میاشت در مجلس سنا است.

مدرس


تاریخ تولد ۱۳۳۸ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر فیض آباد
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

وی سید عبدالحق است.


done in 0.0575 seconds