آخرین ویرایش : May 4, 2013

مسعود حسن زاده

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


خبرنگار

رادیو صدای آمریکا (بخش افغانستان) در هرات


با سقوط طالبان، خبرنگار صدای آمریکا در هرات شد و  تاکنون نیز به این کار اشتغال دارد.


آثار


نویسنده

کتاب "امضا محفوظ"

( تا ۱۳۸۵ه.ش. )
مجموعه شعر، چاپ هرات


تاریخ تولد ۱۳۵۷ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند غلام‌سخی است.
  • او پس از اخذ دیپلم ، به کارهای هنری روی آورد. در زمان حاکمیت طالبان به طور مخفیانه به موسیقی پرداخت. همچنین آثاری را در زمینه نقاشی و طراحی خلق کرد. نقاشی‌ها و طراحی او در نشریات افغانستان منتشر شده است. او اهل شعر است و چند مجموعه شعر از او تاکنون منتشر شده است.

done in 0.0491 seconds