آخرین ویرایش : April 30, 2013

محمد هاشم خان صدراعظم

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت پادشاهی افغانستان


در سلطنت برادرش نادر شاه، صدراعظم شد. وی از پر قدرت‌ترین صدراعظم های دوران ظاهر شاه بود.

وزیر

حاکم

شهر جلال آباد


در دوران سلطنت امان‌الله خان به حکومت جلال‌آباد رسید.

سرلشگر

نیروهای نظامی حکومت پادشاهی افغانستان


در دوران حکومت امان الله خان امیر لشکر شد.

فرمانده

نیروهای نظامی هرات افغانستان


پس از منصب سرکشیک شاه به این سمت منصوب شد.


تاریخ تولد ۱۹۵۳م.
محل تولد شهر کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند محمدیوسف است.
  • به مدیریت و خشونت و ستم‌کاری معروف بود.
  • محمد هاشم خان در امارت امیر حبیب‌الله خان به منصب سرکشیک شاه منصوب شد.
  • وی در قتل امیر حبیب‌الله خان متهم و بازداشت شد.

done in 0.0549 seconds