آخرین ویرایش : December 13, 2011

آرام شاهین داود باکویان

مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم.
عضو کمیسیون آبادانی و اسکان در پارلمان سوم کردستان.
عضو کمیسیون خدمتگزاری و شهرسازی در پارلمان سوم کردستان.
در انتخابات پارلمانی 2009 به صورت مستقل شرکت کرد و پس از 10 لیست ائتلافی در مکان 11 قرار گرفته است . وی 4198 رای را از میان ارمنی ها به دست آورد .

رئیس

شهرداری زاخوی کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان مسئول شهرداری زاخو بوده است.


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۵۴م.
محل سکونت شهر زاخو
محل تولد شهر زاخو
ملیت کشور عراق
قومیت ارمنی
پیرو دین مسیحیت
رایانامه aram_shaheen@yahoo.com

done in 0.0507 seconds