آخرین ویرایش : April 29, 2013

سیدمحمود جوادی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر قندهار


دیپلم


مناصب و مشاغل


گوینده

رادیو پشتوی زاهدان

( از ۱۳۶۲ه.ش. تا ۱۳۷۵ه.ش. )
در بازگشت از افغانستان به ایران، در زهدان جذب رادیو پشتوی زهدان گردید و از سال 1362 به مدت سیزده سال مسئولیت گویندگی و مترجمی برنامه پشتو بخش بروزن مرزی صدای جمهوری اسلامی ایران در زهدان را بر عهده داشت.

مترجم

رادیو پشتوی زاهدان

( از ۱۳۶۲ه.ش. تا ۱۳۷۵ه.ش. )


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران

( از ۱۳۵۹ه.ش. تا ۱۳۶۱ه.ش. )
در سال 1359 به ایران مهاجرت کرد و در مشهد اقامت گزید. دو سال در آنجا ماند، بعد برای جهاد با روسها عازم افغانستان شد.


تاریخ تولد ۱۳۳۲ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر قندهار
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • او در دورانی که در رادیو پشتو اشتغال داشت، به شعر و شاعری روی آورد، بیشتر در قالب کلاسیک و شعر نوشعر می سرایید. اما درگذشت ناگهانی همسرش در زهدان، او را دچار آشفتگی و پریشانی روحی کرد و از کارهای گویندگی و نویسندگی دست کشید.
  • اشعار و مقالات او در نشریات مهاجرین در داخل و خارج از افغانستان منتشر شده است.

done in 0.0502 seconds