آخرین ویرایش : April 27, 2013

محمد موسی هوتک

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نماینده

لویی جرگه یا لویه جرگه (شورای عالی افغانستان)


نماینده در لویه جرگه‌های اضطراری و تصویب قانون اساسی بود.

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان


نماینده مردم ولایت لوگر

استاندار

مدرس


گرایشات


عضو

گروه طالبان


فرمانده جهادي


تاریخ تولد ۱۳۳۳ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد ولسوالی جلریز
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عبدالمهدی است.
  • متاهل و دارای پنج پسر و یک دختر است.

done in 0.051 seconds