آخرین ویرایش : April 23, 2013

محمد کریم هروی

مناصب و مشاغل


همکاری با

رادیو کابل

( از ۱۳۳۵ه.ش. تا ۱۳۵۰ه.ش. )
او از سال 1335 به عنوان نوازنده دوتار، همکاری خود را با رادیو کابل آغاز کرد و در سال 1350 به دنبال درگیری که با مسئولین وقت رادیو پیدا کرد، از کار بر کنار شد.


مدال ها و جوایز


دریافت کننده

مدال مطلای هنر


محمدکریم در طول سالها فعالیت هنری خود موفق به اخذ جوایز متعددی چون جایزه درجه اول دوتار نوازی در سال 1340 و مدال مطلای هنر شد.


سایر موارد


نام استادان وی

محمد عمر فرزند محمد ابراهیم


مدتی نزد استاد محمد عمر شاگردی کرد و رباب نوازی را آموخت.


تاریخ تولد ۱۳۱۸ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند محمدرحیم است.
  • محمدکریم هروی، تار نواز معروف که ابتدا دوتاری می نواخت ولی بعد با ابتکار خود تغییراتی درآن ایجاد کرد، چند تار بر آن افزود، آن را تا چهارده تار رساند و بر تعداد پرده‌ها و نیم پرده‌ها نیز افزود.
  • در دهه چهل به عنوان معلم دوتار در کلاس‌های وزارت فرهنگ، به آموزش هنرجویان پرداخت و شاگردان بسیاری را تربیت نمود. در همان ایام برای اجرای کنسرت‌ها به شوروی و ایران سفر کرد.
  • در سالهای اخیر در هرات مشغول نوازندگی است و جهت اجرای کنسرت به کشورهای مختلف سفر کرده است.

done in 0.0468 seconds