آخرین ویرایش : April 23, 2013

محمد کریم نزیهی

تحصیلات


محل تحصیل

لیسه حبیبیه در افغانستان


دوره متوسطه را در مدرسه حبیبیه کابل به پایان رسانید.


مناصب و مشاغل


نماینده

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۳۳ه.ش. )
در دوره‌های هفتم و هشتم شورای ملی به عنوان نماینده مردم اندخوی انتخاب شد.

عضو

انجمن ادبی کابل

( از ۱۳۱۰ه.ش. )

نویسنده

مجله کابل (چاپ کابل)

( تا ۱۳۱۹ه.ش. )
نزیهی تا سال 1319مقالاتش در مجله کابل به چاپ می‌رسید اما بعدا به مدت 20 سال از نوشتن توسط دولت بازماند و خانه‌نشین شد.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور هندوستان

( از ۱۳۶۱ه.ش. تا ۱۳۶۲ه.ش. )


آثار


نویسنده

کتاب "جلوه‌هایی از شعر جلوه"


این مجموعه شعر نزیهی توسط واصف باختری در سال 1378 در پاکستان به چاپ رسیده است.


تاریخ تولد ۱۲۸۳ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۲ه.ش.
محل تولد شهر مزارشریف
محل درگذشت کشور هندوستان
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند قاضی بابا مراد است.
  • علوم دینی ادبیات عربی و فارسی را نزد پدر و دیگر دانشوران زمانش فرا گرفت و به زبان‌های ترکی، عربی و انگلیسی مسلط شد. در زمان امیر حبیب‌الله از جمله مشروطه‌خواهان و شخصیت‌های دربار بود.
  • پس از دوره نمایندگی در مجلس افغانستان، کارمند اداره نخست وزیر شد. مدتی نیز به عنوان نماینده بازرگانان در شهر مشهد به کار پرداخت. او اهل شعر بود و «جلوه» تخلص می کرد.

done in 0.0671 seconds