آخرین ویرایش : April 22, 2013

نجیب الله انوری

مناصب و مشاغل


عضو

انجمن خوشنویسان مشهد


بعد از مهاجرت به ایران، به انجمن خوشنویسان مشهد رفت و محضر استاد مهدی‌زاده و حاکم غنایم  (اهل عراق) را درک کرد و در انواع خطوط مهارت یافت.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به


سایر موارد


نام شاگردان وی

نام استادان وی


تاریخ تولد ۱۳۴۸ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند نصرالله خان است.
  • نجیب‌الله انوری، از خوشنویسان برجسته هرات که بیشتر روی خط نستعلیق و شکسته کار کرده است.
  • او اکنون در هرات مشغول تدریس هنر خوشنویسی است و تاکنون در چندین نمایشگاه در افغانستان و ایران شرکت کرده است.

done in 0.0457 seconds