آخرین ویرایش : April 22, 2013

علی سینا پرتو نادری

تحصیلات


محل تحصیل

دارالمعلمین کابل

( تا ۱۳۴۹ه.ش. )

دانشگاه کابل افغانستان

( تا ۱۳۵۴ه.ش. )
لیسانس زیست شناسی


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان پل چرخی در کابل

( از ۱۳۶۳ه.ش. تا ۱۳۶۶ه.ش. )
نادری در کابل به جرم آزادیخواهی و مقابله با روسها در زندان پلچرخی زندانی شد.


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۳۳۱ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت کشور افغانستان
در حال حاضر در افغانستان سکونت دارد.
محل تولد ولایت بدخشان
متولد روستای جرشاه بابای کشم
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عبدالقیوم است.
  • از سال 1353 به سرودن شعر روی آورد. نخستین شعر وی در بهار 1354 در ماهنامه «پشتون ژغ» ارگان نشریات رادیو به چاپ رسید.غالب اشعار و مقالاتش در جراید و نشریات افغانستان و ایران منتشر شده است.

done in 0.0511 seconds