آخرین ویرایش : April 22, 2013

علی حلیمی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر مشهد


طلبه علوم دینی


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران

( از ۱۳۶۱ه.ش. )


تاریخ تولد ۱۳۴۱ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد ولسوالی بلخاب
ملیت کشور افغانستان
قومیت هزاره
پیرو مذهب شیعه

توضیحات بیشتر:

او از سال 1370 به سرودن شعر و قصه نویسی روی آورد.


done in 0.0451 seconds