آخرین ویرایش : April 22, 2013

عطا محمد پویا

مناصب و مشاغل


موسس

مجله البنیان (چاپ پاکستان)


از ایران به پاکستان رفت و مجله البنیان را تاسیس کرد.

مدرس

دانشگاه کابل افغانستان

( از ۱۳۶۱ه.ش. )
یکبار در سال 1361 به مقام استادیاری دانشگاه کابل رسید. و بار دیگر پس از پیروزی مجاهدین در افغانستان به تدریس در این دانشگاه پرداخت.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران

( از ۱۳۶۱ه.ش. )
سال 1361 مجبور به ترک افغانستان شد، به ایران مهاجرت کرد و با مجله «راه حق» به همکاری پرداخت.


تاریخ تولد ۱۳۳۵ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند محمدمعصوم است.
  • عطامحمد، از چهره‌های فرهنگی طرفدار شورای نظار و احمد شاه مسعود و عضو مجله «میهن» بود.
  • با پیروزی دولت مجاهدین، از پاکستان به افغانستان بازگشت و امور فرهنگی دولت برهان‌الدین ربانی را عهده‌دار شد.
  • از وی آثار متعددی در نشریات ایران، پاکستان و افغانستان منتشر شده است. دو مجموعه شعر مشترک نیز از او و دو شاعر دیگر در کابل انتشار یافته است. پویا اکنون در کابل مشغول فعالیت فرهنگی است.

done in 0.0467 seconds