آخرین ویرایش : April 21, 2013

عفیفه آرزو

تحصیلات


محل تحصیل

کشور ایران


تحصیلات دوره دبیرستان را در ایران به پایان رسانید.

کشور آلمان


تحصیل در رشته عینک سازی


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور آلمان

( از ۱۳۷۰ه.ش. )
او در سال 1370 همراه خانواده به آلمان مهاجرت کرد.


تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت کشور آلمان
محل تولد شهر هرات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

done in 0.0499 seconds