آخرین ویرایش : April 21, 2013

عظیم الیاس نوذر

تحصیلات


محل تحصیل

شهر هرات


دیپلم

دانشگاه کابل افغانستان

( تا ۱۳۶۱ه.ش. )
لیسانس حقوق و علوم سیاسی


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران


پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه کابل، به ایران مهاجرت کرد. سپس به هندوستان رفت.

کشور کانادا

( از ۱۳۶۶ه.ش. )


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۳۳۷ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد ولایت هرات
ملیت کشور افغانستان

done in 0.0503 seconds