آخرین ویرایش : April 20, 2013

محمد عمر خان فرزند عبدالرحمان خان

حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور هندوستان


در زمان حکومت امان الله خان به هندوستان مهاجرت کرد و نزد نواب نظام الملک حیدرآباد اقامت گزید. در زمان امان‌الله خان دوباره به کابل بازگشت.


تاریخ تولد ۱۳۰۵ه.ق.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر مزارشریف
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • محمدعمر خان در زمان حکومت پدرش، لقب سردار مدافع یافت.
  • مدتی سرپرست کارخانه اسلحه سازی شد.
  • وی چندین همسر داشت و محمدنعیم ضیایی وزیر معادن و محمدانور ضیایی وزیر دارایی دوران ظاهرشاه، از فرزندان او بودند. یکی از دخترانش به نام نورجهان همسر سید قاسم رشتیار، مورخ و دولتمرد افغانستان در زمان ظاهر شاه بود.

done in 0.0444 seconds