آخرین ویرایش : January 7, 2012

شوقی حسین ابراهیم

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
منتخب شهر اربیل در پارلمان عراق .
عضو کمیسیون حقوق بشر پارلمان دوم کردستان .


گرایشات


عضو


تاریخ تولد ۱۹۶۵م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر اربیل
محل تولد شهر اربیل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه shawqihusien@yahoo.com

توضیحات بیشتر:

پیش از عضویت در پارلمان کردستان از مقامات قضایی دادگاه اربیل بوده است .


done in 0.0555 seconds