آخرین ویرایش : April 19, 2013

احمد سعید حقیقی

مناصب و مشاغل


رئیس

عضو

انجمن ادبی هرات


احمدسعیدحقیقی در زمان حکومت طالبان در هرات علیرغم بسته شدن مراکز فرهنگی، انجمن ادبی هرات را فعال نگه داشت، و مجله انجمن را نیز منتشر ساخت.

خبرنگار

خبرگزاری BBC در هرات

( از ۱۳۸۲ه.ش. )
او از سال 1382 خبرنگار بی بی سی فارسی در هرات بود و اینک در دفتر بی بی سی در کابل مشغول به کار است.


تاریخ تولد ۱۳۴۵ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:

حقیقی اهل شعر است و بیشتر در قالب نو و کلاسیک شعر می‌سراید. مقالات و اشعار متعددی نیز از او در نشریات منتشر شده است.


done in 0.0475 seconds