آخرین ویرایش : April 15, 2013

محمد سلیم قندهاری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


تحصیلات متوسطه


مناصب و مشاغل


آهنگساز

رادیو افغانستان

( از ۱۳۲۴ه.ش. )
او در سال 1324 نخست به عنوان آوازخوان با رادیو کابل همکاری خود را آغاز نمود و سالها در رادیو آوازخوانی نمود. بعدبه عنوان نوازنده سنتور و دلربا و آهنگساز و رهبر ارکستر پشتو با آن رادیو همکاری کرد. برخی از نغمه‌ها و آهنگ‌های او در آرشیو رادیو افغانستان موجود است.


تاریخ تولد ۱۳۰۲ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۶۰ه.ش.
محل تولد شهر قندهار
محل درگذشت شهر کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند محمدکریم است.
  • محمدسلیم قندهاری، نخستین و یگانه سنتور نواز افغانستان بود که علاوه بر سنتور، دلربا، طبله، رباب، تنبور، ماندولین و هارمونیه را نیز به خوبی می‌نواخت و آوازخوانی نیز می کرد.
  • او در طول سالها فعالیت هنری خود سفرهای متعددی جهت اجرای کنسرت به شوروی، ایران، چین و پاکستان کرد.

done in 0.0511 seconds