آخرین ویرایش : April 14, 2013

عبدالحمید اسیر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


عبدالحمید اسیر به علت تبعید به ریگستان‌های جنوبی افغانستان، تحصیلات دوره دبیرستان را ناتمام گذاشت.


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند قندی آغا است.
  • شاعر و بیدل شناس
  • اواز سال 1310 بی وقفه به تحقیق و پژوهش روی زندگی میرزا بیدل دهلوی مشغول است و شاگردان بسیاری را در زمینه بیدل شناسی پرورش داده است. از او رساله‌هایی در زمینه بیدل شناسی منتشر شده استاست که مهم ترین آنها «کلید عرفان» و«شرح رباعیات بیدل» است.

done in 0.0455 seconds