آخرین ویرایش : April 7, 2013

رفعت حسینی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه کابل افغانستان


لیسانس حقوق و علوم سیاسی

کشور استرالیا

( از ۱۳۵۷ه.ش. )
در سال 1357 به استرالیا رفت و تحصیلات خود را در آنجا ادامه داد، سپس به کشور بازگشت.


مناصب و مشاغل


عضو

انجمن نویسندگان افغانستان


در دوران حزب دموکراتیک خلق از اعضای انجمن نویسندگان افغانستان و مسئول بخش شعر انجمن بود.


تاریخ تولد ۱۳۲۸ه.ش.
محل تولد شهر کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند سید محمدداود است.
  • رفعت حسینی از نوجوانی به سرایش شعر روی آورد. شاعری است که در ابتدا  بیشتر غزل و چارپاره می‌سرود، اما بعدها، بیشتر اشعارش را در قالب نیمایی و آزاد سرود. دو دفتر شعر از او در سال 1362 در کابل و 11 دفتر شعر نیز در آلمان انتشار یافته است.

done in 0.1241 seconds