آخرین ویرایش : March 16, 2013

قره بیگ ایزدیار

تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


رئیس

جمعیت هلال احمر افغانستان

( از ۱۳۸۰ه.ش. )
پس از سقوط طالبان و تشکیل دولت انتقالی نیز به مقام ریاست هلال احمر افغانستان منصوب شد.

مدرس

مراکز آموزشی


او قبل از جهاد در مدرسه "پنجشیر" معلم بود.


گرایشات


عضو

حزب جمعیت اسلامی افغانستان


در سالهای 1360 و 1361 آمر جمعیت اسلامی در ولایت پروان و در سالهای 1363 تا 1373 رئیس تفتیش سرحدی جمعیت اسلامی بود.


محل تولد ولایت پنجشیر
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • در سال 1357 در دوران حکومت خلقی‌ها برای مدتی زندانی شد. بعد از رهایی از زندان، فرمانده منطقه "فراج" در پنجشیر گردید.
  • بعد از شکست رژیم کمونیستی، معاون اول وزارت داخله شد.

done in 0.1017 seconds