آخرین ویرایش : March 10, 2013

محمد عمر فرزند محمد ابراهیم

معروف به : استاد محمد عمر

مناصب و مشاغل


کارمند

رادیو کابل

( از ۱۳۲۰ه.ش. )
با آغاز به کار رادیو کابل در سال 1320 به عنوان نوازنده رباب و آوازخوان همکاری خود را با رادیو آغاز کرد. سپس  آوازخوانی را کنار گذاشت و فقط رباب نواخت. در سال 1328 لقب استادی به او اعطا شد و سالهای دهه سی و چهل اوج فعالیت هنری وی در رادیو کابل بود.


سایر موارد


نام شاگردان وی

غلام محمد عطایی


عطایی، از شاگردان استاد محمد عمر بود که در رباب نوازی شهرت جهانی داشت. وی از پانزده سالگی به آموزش رباب روی آورد و بعد از تحصیلات ابتدایی در هرات تحصیلات را رها و برای آموزش رباب و شاگردی نزد استاد محمد عمرعازم کابل شد.

رحیم خوشنوازمحمد کریم هروی


مدتی نزد استاد محمد عمر شاگردی کرد و رباب نوازی را آموخت.

نام استادان وی

قاسم افغان


بعد از فرا گرفتن رباب، شوق آواز خوانی او را فرا گرفت و شاگرد استاد قاسم افغان شد.


تاریخ تولد ۱۲۸۴ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۵۹ه.ش.
محل تولد شهر کابل
متولد باغبان کوچه کابل
محل درگذشت شهر کابل
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • استاد محمدعمر از نوازندگان رباب افغانستان است که از نه سالگی به آموزش رباب روی آورد.
  • سالهای دهه سی و چهل اوج فعالیت هنری وی در ارکسترها و کنسرت‌های مختلف موسیقی در افغانستان و خارج از این کشور بود. برای اجرای کنسرت 8 بار به شوروی، 6 بار به ایران، 4 بار به هندوستان، یک بار به آمریکا، چین، یوگسلاویو پاکستان سفر کرد.
  • او شاگردانی که هریک از اساتید بزرگ موسیقی به شمارمی‌روند، پرورش داد.

done in 0.0585 seconds