آخرین ویرایش : March 8, 2013

نجیب مایل هروی

تحصیلات


محل تحصیل

دانشگاه مشهد


لیسانس ادبیات فارسی


مناصب و مشاغل


کارمند

کتابخانه مجلس شورای ملی ایران


او پس از مدتی فعالیت در مؤسسه بنیاد پژوهش‌های اسلامی، به تهران آمد و اکنون از محققان کتابخانه مجلس شورای اسلامی در ایران است.

همکاری با


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران

( از ۱۳۵۰ه.ش. )
نجیب مایل هروی از سال ۱۳۵۰ به ایران آمد و در مشهد اقامت گزید.


آثار


نویسنده

کتاب "برگ بی برگی"

( تا ۱۳۸۵ه.ش. )
این کتاب "یادنامه استاد رضا مایل"  ــ پدرش ــ است که به اهتمام نجیب مایل هروی در تهران، انتشارات طرح نو به چاپ رسید.

کتاب "این برگ های پیر: مجموعه بیست اثر چاپ نشده فارسی از قلمرو تصوف"

( تا ۱۳۸۹ه.ش. )
چاپ تهران، نشر نی.

مصحح

کتاب "مذکر احباب"

( تا ۱۳۷۷ه.ش. )
چاپ تهران، نشر مرکز.

کتاب "در شبستان عرفان: مجموعه رسائل فارسی از پیران ایران"

( تا ۱۳۸۴ه.ش. )
چاپ تهران، انتشارات قطره.

مترجم

کتاب "مقامات جامی، گوشه‌های از تاریخ فرهنگی و اجتماعی خراسان در عصر تیموریان"

( تا ۱۳۸۳ه.ش. )
تالیف عبدالواسع بن جمال‌الدین نظامی باخرزی، چاپ تهران، نشر نی.


روابط خانوادگی


نام پدر


تاریخ تولد ۱۳۲۹ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر تهران
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • نسخه شناس، پژوهشگر و عرفان پژوه
  • مایل هروی مدت نزدیک به ۴۰ سال است که در ایران زندگی می‌کند و به تحقیق و پژوهش درباره عرفان اسلامی و نسخه‌های خطی می‌پردازد.
  • او دارای تالیفات متعددی است و مقالاتی را نیز در دایره المعارف بزرگ اسلامی نوشته است. از آثار وی می‌توان به تعدادی تالیف و ترجمه و تصحی از جمله تصحیح «ترجمه حقیقه الحقائق» تالیف محمدبن علی ابن عربی (تهران، مولی، 1385)، تصحیح «ترجمه اسرار الخلوه» تالیف محمدبن علی ابن عربی (تهران، مولی، 1385)، تصحیح «ترجمه معرفت رجال الغیب و معرفت عالم اکبر و عالم اصغر» محمدبن علی ابن عربی (تهران، مولی، 1385 )، تصحیح «ترجمه رساله غوثیه» (تهران، مولی، 1385)، تصحیح «ترجمه حلیه الابدال» محمدبن علی ابن عربی (تهران، مولی، 1385)، «شرح مثنوی مولوی موسوم به مخزن الاسرار» تالیف ولی‌محمداکبر آبادی، به اهتمام نجیب مایل هروی، (تهران، قطره، 1387).

done in 0.0607 seconds