آخرین ویرایش : March 8, 2013

علی اصغر بشیر

مناصب و مشاغل


مدیر مسئول

مجله ترجمان (چاپ افغانستان)

( از ۱۳۴۷ه.ش. تا ۱۳۵۲ه.ش. )

روزنامه نگار

روزنامه جمهوریت (چاپ افغانستان)

( از ۱۳۵۲ه.ش. )
او از سال 1352 همراه مایل هروی و عبدالحسین توفیق بخش فرهنگی و ادبی روزنامه و مجله "جمهوریت" را به عهده داشت.

کارمند

آرشیو ملی افغانستان

( تا ۱۳۵۹ه.ش. )


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران

( از ۱۳۵۹ه.ش. )


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۲۹۴ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد شهر کابل
محل درگذشت کشور افغانستان
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند علی‌نظر است.
  • بشیر از روزنامه‌نگاران افغانستان است. پدرش از کابل به هرات آمد و بشیر در آنجا رشد کرد و پرورش یافت. او دارای ذوق و قریحه شعری بود و بیشتر به سبک کلاسیک و سنتی شعر می‌سرایید. اشعارش در مجله ادبی "هرات" و روزنامه "اتفاق اسلام" منتشر شده است. علی‌اصغر بشیر در جوانی به فعالیت سیاسی روی آورد. از سال 1320 به کارهای دولتی پرداخت و همزمان تقویم افغانستان زیر نظر وی استخراج شد.

done in 0.0614 seconds