آخرین ویرایش : October 22, 2011

روبیتان ابراهیم رستم

معروف به : چرمگا

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


در سطح ابتدایی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو کمیسیون کار و آبادانی در پارلمان دوم .

عضو

نیروهای پیشمرگه کردستان عراق


پیش از عضویت در پارلمان قائم مقام پیشرمگه دوکان بوده است .


گرایشات


عضو


روبیتان ابراهیم رستم

تاریخ تولد ۱۹۶۱م.
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی

done in 0.0543 seconds