آخرین ویرایش : March 4, 2013

عصمت الله مخدوم شرقی

مناصب و مشاغل


نماینده

مجلس شورای ملی افغانستان

( از ۱۳۲۸ه.ش. تا ۱۳۳۰ه.ش. )
در دور هفتم مجلس، در زمان ظاهر شاه نماینده مردم سمنگان در مجلس شورای ملی شد.


آثار


نویسنده


تاریخ تولد ۱۲۸۲ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد ولایت سمنگان
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند رحمت الله است.
  • عصمت‌الله شرقی در نوجوانی خواندن و نوشتن را از پدرش فرا گرفت و مبادی دانش‌های عربی را در زادگاهش آموخت. سالها در مکاتب معلم بود.

done in 0.053 seconds