آخرین ویرایش : December 11, 2011

احمد سلیمان عبدالله محمد

معروف به : بلال سلیمان

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق و علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۹م. تا ۲۰۱۳م. )
عضو پارلمان کردستان عراق در دوره سوم 2009
عضو ائتلاف لیست خدمتگزاری و بهسازی متشکل از چهار حزب در سومین دوره انتخابات پارلمانی کردستان.
عضو کمیسیون ارتباطات وروشنفکری در پارلمان سوم کردستان.
عضو کمیسیون خدمتگزاری و شهرسازی در پارلمان سوم کردستان.


گرایشات


عضو

حزب جماعت اسلامی کردستان


عضو کمیته رهبری حزب جماعت اسلامی کردستان. مسئول کمیته روابط بین الملل حزب جماعت اسلامی و نماینده این حزب در ایران بوده است. وی در چندین گفتگوی خبری و تلویزیونی با شبکه های جمهوری اسلامی ایران از استحکام بیش از پیش پیوند شیعه و سنی در عراق حمایت کرده است.

جنبش اسلامی کردستان

( از ۱۹۸۷م. )
پیش از عضویت در پارلمان در 1987 عضو جنبش اسلامی و پیشمرگه در کوههای کردستان بوده است. مسئول قوای سیدقطب و رئیس مکتب نظامی آن. در 1999 به عنوان عضو کمیته رهبری جنبش اسلامی انتخاب گردید


تاریخ تولد ۱۹۷۰م.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد استان سلیمانیه
شهر رانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه bilalslaiman@yahoo.com

توضیحات بیشتر:

وی در چندین گفتگوی خبری و تلویزیونی با شبکه های جمهوری اسلامی ایران از استحکام بیش از پیش پیوند شیعه و سنی در عراق حمایت کرده است.


done in 0.0781 seconds