آخرین ویرایش : March 3, 2013

عبدالله نایبی

تحصیلات


محل تحصیل

شهر کابل


دیپلم

کشور فرانسه

( از ۱۳۵۳ه.ش. تا ۱۳۵۸ه.ش. )


گرایشات


عضو

حزب دموکراتیک خلق افغانستان


او عضو حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود و اکنون نیز همان تفکرات گذشته را دارد.


آثار


نویسنده

کتاب "با بالهای طلوع"

( تا ۱۳۶۲ه.ش. )
چاپ کابل

کتاب "با بهار میعاد"

( تا ۱۳۶۴ه.ش. )
چاپ کابل

کتاب "رگبار با مرمرها"

( تا ۱۳۶۶ه.ش. )

کتاب "ایمان"

( تا ۱۳۶۶ه.ش. )

مترجم


تاریخ تولد ۱۳۳۴ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل سکونت شهر کابل
محل تولد شهر کابل
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • نایبی شاعر و در شعر از پیروان نگرش رئالیسم سوسیالیستی است.
  • پس از پایان تحصیل در سال 1358 به کابل بازگشت و از آن زمان به فعالیت سیاسی روی آورد.

done in 0.0571 seconds