آخرین ویرایش : December 31, 2009

دلیر اسماعیل حقی علی رسول

معروف به : شاه ویس

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


دکترای تاریخ در خصوص کردستان .
فوق لیسانس علوم اقتصادی .

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)


پیش از عضویت در پارلمان استاد دانشگاه بوده است که هم اینک نیز در همین زمینه مشغول به فعالیت است .

دانشگاه صلاح الدین در اربیل(سلیمانیه سابق)


مسئول انتشارات دانشگاه صلاح الدین است . معاونت بخش اداری و اقتصادی دانشگاه صلاح الدین تا قبل از حضور در پارلمان بوده است .


مناصب و مشاغل


نماینده

پارلمان کردستان عراق

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۰۹م. )
عضو پارلمان کردستان در دوره دوم .
عضو و رئیس کمیسیون دارایی در پارلمان دوم .
عضو کمیسیون آموزش عالی در پارلمان دوم .
عضو کمیسیون ماده 140 در پارلمان دوم .


گرایشات


عضو


تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو مذهب سنی
رایانامه dilershaweys@yahoo.com

done in 0.0505 seconds