آخرین ویرایش : March 1, 2013

عبدالظاهر فرزند عبدالقادر

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزشی


آموزش ابتدايی را تا کلاس چهارم در شهر کابل در مدرسه همت به پايان رساند. پس از آن دو سال در مکتب ملی طب کابل به تحصيل پرداخت.

لیسه حبیبیه در افغانستان

( تا ۱۳۱۱ه.ش. )
آموزش دورۀ متوسطه را در ليسۀ حبيبيه آغاز کرد و در سال 1311 خورشيدی از آنجا فارغ التحصيل شد.

دانشگاه کلمبیا در نیویورک

( از ۱۳۱۱ه.ش. تا ۱۳۱۴ه.ش. )
در سال 1311ش، برای ادامه تحصيل به آمريکا رفت. مدرک ليسانس را در رشتۀ علوم اجتماعی در سال 1314 از دانشگاه کلمبيا دريافت کرد.

دانشگاه کلمبیا در نیویورک

( تا ۱۳۱۹ه.ش. )
در سال 1319ش درجه دکترا در رشتۀ پزشکی به دست آورد.

دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا

( تا ۱۳۲۲ه.ش. )
در سال 1322 از دانشگاه پنسلوانيا تخصص خود را در جراحی گرفت.


مناصب و مشاغل


صدراعظم

حکومت پادشاهی افغانستان

( از ۱۹۷۱/۰۶/۰۸م. تا ۱۹۷۲/۰۹/۲۵م. )
در دوران صدارت دکتر عبدالظاهر، در ولايت غور قحطی رخ داد (بين سال‌های 1349-1350) و هزاران نفر بکام مرگ فرو رفتند. بدنبال اين حادثــه، در عبدالظاهــر از مقــام صـدارت اســتعفا داد.

وزیر

وزارت صحت عامه حکومت جمهوری افغانستان

( از ۱۳۴۳ه.ش. تا ۱۳۴۵ه.ش. )
در کابينۀ دکتر محمديوسف (در سال 1343 خورشيدی)، دکتر عبدالظاهر وزير صحت عامه و معاون نخست وزیر بود. همچنین در سال 1329 به‌سمت معین وزارت صحت عامه منصوب شده بود.

نماینده

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان

( از ۱۳۴۰ه.ش. تا ۱۳۴۸ه.ش. )
نماینده مردم لغمان در دور یازدهم و دوازدهم مجلس شورای ملی افغانستان بود.

سفیر

سفارت افغانستان در پاکستان

( از ۱۳۳۷ه.ش. تا ۱۳۴۰ه.ش. )
در سال 1337 سفير افغانستان در کراچی بود و در سال 1340 از اين مقام استعفاء داد و خود را در دورۀ يازدهم شورای ملی به‌عنوان وکيل مردم لغمان کانديد کرد.

رئیس

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان

( از ۱۳۴۰ه.ش. تا ۱۳۴۸ه.ش. )
در دوره یازدهم مجلس شورای ملی به مدت 3 سال (1340-1343) و دوره دوازدهم به مدت 4 سال ریاست ولسی جرگه را عهده دار بود.

پزشک

بیمارستان شهرداری کابل

( از ۱۳۲۲ه.ش. )
در سال 1322 به کشور بازگشت و در بيمارستان شهرداری کابل به‌عنوان سرطبيب به کار پرداخت و در ضمن در 1327 به‌عنوان طبيب مخصوص شاه نيز اشتغال ورزيد.


تاریخ تولد ۱۲۸۸ه.ش.
تاریخ درگذشت فوت شده
محل تولد ولایت لغمان
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عبدالقادر ابراهیم خیل است.
  • نخستین جلسه‌ آغاز به کار کمیسیون مشورتی قانون اساسی جدید افغانستان به ریاست دکتر عبدالظاهر که در آن زمان رئیس شورای ملی بود، در دارالانشای قانون اساسی برگزار شد.

done in 0.075 seconds