تحصیلات


محل تحصیل


مناصب و مشاغل


نخست وزیر

حکومت مجاهدین افغانستان


بعد از پیروزی مجاهدین و ایجاد حکومت اسلامی، به عنوان اولین نخست وزیر دولت مجاهدین به کار پرداخت ولی بعد از مدت کوتاهـــی به سبب نامساعد بودن اوضاع به ایران، سویس و بازهم پاکستان سفر نمود.

استاندار

عضو

مشرانو جرگه یا مجلس سنای افغانستان

( از ۲۰۰۵م. تا ۲۰۱۰م. )
در انتخابات سال 1384 شورای ملی کشور از سوی حامد کــرزی رئیس جمــهور دولت اسلامی افغانستان به عنوان سناتور انتصاب گردید.

مدرس

لیسه میر مسجدی خان در افغانستان


پس از فارغ‌التحصیلی از مرکز تربیت معلم روشن، به عنوان معلم در لیسه میر مسجدی خان به کار پرداخت.


گرایشات


عضو

حزب اسلامی افغانستان


او از اعضای ارشد حزب اسلامی گلبدین بوده و فعالیت های خویش را در ولایت های پروان و کاپیسا در زمان دولت های تحت رهبری حزب دموکراتیک جناح های(خلق، پرچم) آغاز نمود و به یکی از چهره های شناخته شده در عرصه سیاسی و نظامی در دوران جهاد تبدیل شد. در نهایت فرید با حکمتیار اختلاف پیدا کرد برخی می گویند قتل او توسط حکمتیار ساماندهی شده بود.


حوادث مهم زندگی


مهاجرت به

کشور ایران


او در اوایل کودتای کمونیستی به ایران مهاجرت کرد.

کشور پاکستان


از ایران به پاکستان مهاجرت کرد.


تاریخ تولد ۱۳۳۰ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ه.ش.
محل تولد ولسوالی کوهستان
متولد روستای چشــمه الله داد، شهرستان کوهســتان
محل درگذشت شهر کابل
خیرخانه کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عبدالشکور است.
  • از چهره های جهاد در دوران اشغال افغانستان توسط دولت اتحاد جماهیر شوروی وقت به شمار می رفت.
  • در سال 1359 به افغانستان بازگشت و علیه شوروی وقت به جهاد مسلحانه پرداخت. در دوران جهـاد به عنوان یکی از فرماندهان مجاهدین در ولایت پروان و کاپیسار به فعالیت پرداخت.
  • او هنگام تسلط طالبان در صف مقاومت ایستاد.

done in 0.0576 seconds