آخرین ویرایش : December 10, 2011

هناء عثمان نائف نعیمی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس مهندسی عمران


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی


مدرس ریاضی در شهر موصل.


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات شوراهای 2008 در نینوا.


محل سکونت شهر موصل
ملیت کشور عراق
قومیت کرد

done in 0.0536 seconds