آخرین ویرایش : February 24, 2013

عبدالحق ملک الشعرا بی تاب

مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی


از سی سالگی در مدارس کابل به تدریس پرداخت.

دانشگاه کابل افغانستان


مدتی نیز در دانشگاه کابل فنون ادبی و بدیع، عروض و معانی و دستور زبان و اصول تصوف را تدریس کرد.


آثار


نویسنده

مترجم

کتاب "مبادی علم منطق"


ترجمه کتاب "مبادی علم منطق" اثر طه حسین.

کتاب "علم منطق"


ترجمه کتاب "علم منطق" اثر احمد عبده خیرالدین.

کتاب "انشا مقالات"


مترجم کتاب "انشا مقالات" اثر محمود عابدین.


سایر موارد


نام شاگردان وی


تاریخ تولد ۱۲۶۵ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۴۷ه.ش.
محل تولد شهر کابل
محل درگذشت شهر کابل
ملیت کشور افغانستان
قومیت تاجیک
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند عبدالاحد است.
  • عبدالحق ملک الشعرا بی‌تاب از شاعران بنام افغانستان است که به غزل بیشتر تمایل داشت همچنین به سبک عراقی و شعر حافظ و سعدی علاقه بسیار داشت. او ادبیات فارسی و عربی را در زادگاهش آموخت.
  • در سال 1330 به پیشنهاد محمدظاهر شاه، آموزش و پرورش افغانستان به او لقب «ملک‌الشعرا» داد.
  • وی مدت پنج سال به ترجمه و تفسیر قرآن مجید پرداخت و بر چاپ آن نظارت مستقیم داشت.

done in 0.0602 seconds