آخرین ویرایش : February 24, 2013

عبدالباقی بریالی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


بریالی تحصیلات خود تا دیپلم را در شهرهای غزنی، کابل و مرکز ولایت بغلان به پایان رسانید.

اوکراین


لیسانس


مناصب و مشاغل


نماینده

لویی جرگه یا لویه جرگه (شورای عالی افغانستان)


او عضو لوی جرگه اضطراری بود و مدال لوی جرگه را کسب کرد.

عضو

انجمن نویسندگان افغانستانمشرانو جرگه یا مجلس سنای افغانستان

( از ۲۰۱۰م. )
وی توسط رئیس جمهور به عضویت مشرانو جرگه درآمد و معاون کمیسیون رفاه اجتماعی و محیط زیست مشرانو جرگه 2010 شد.

کارمند

نیروهای نظامی حکومت جمهوری اسلامی افغانستان یا اردوی ملی افغانستان


پس از فارغ التحصیلی و بازگشت به وطن، در بخش روابط عمومی ارتش افغانستان مشغول به کار شد.

همکاری با

مجله روشندل (چاپ افغانستان)


عبدالباقی بریالی خط بریل را آموخت و به کمک انجمن نویسندگان و بعد ازسال1377 به بعد با همکاری مؤسسۀ نابینایان« A. A. B «مجلۀ «روشندلان» را منتشر کرد.


آثار


نویسنده

کتاب "چشم ها و آرزوها"


مجموعه شعر

کتاب "عشق نمی میرد"کتاب "گلپانی اوسیلی"


این مجموعه شعر در دست انتشار است.

کتاب "شین آسمانی"


این مجموعه شعر در دست انتشار است.

کتاب "نابودی پاییز"
تاریخ تولد ۱۳۵۵ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد ولایت غزنی
متولد روستای دهبر در ولایت غزنی است.
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • پدر وی محمدنواب نام دارد.
  • در سال 1361 در اثر انفجار مین چشمان خود را از دست داد. اما با این وجود کارهای فرهنگی و هنری خود را دنبال کرد.
  • نمونه اشعار وی درگزینه های مشترک شعری انجمن نویسندگان افغانستان به نامهای "سرود میهن"، "صدا" و "سپیدی" منتشر شده است.
  • او در سال 1366 به دعوت انجمن نویسندگان به روسیه و سپس جهت مداوا  به آلمان رفت. 
  • او در سال های مهاجرت به پاکستان با موسسه SSBA در پیشاور همکاری داشت و طی همین سالها اشعار خود را در نشریات انجمن نویسندگان افغانستان آزاد و سایر هفته‌نامه‌ها و مجلات افغانی درشهر پیشاور منتشر کرد.
  • او متاهل و دارای پنچ فرزند است.

done in 0.0609 seconds