آخرین ویرایش : February 23, 2013

ظاهر قائد ام البلادی

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس حقوق و علوم سیاسی


مناصب و مشاغل


شهردار

مدرس

مراکز آموزشی

( از ۱۳۴۳ه.ش. )
او از سال 1343 تاکنون به عنوان معلم در مکاتب و دبیرستان‌های خلم ، مزارشریف، قندز و میمنه مشغول به کار است.

مدیر مسئول

دبیر سرویس

روزنامه هیواد (چاپ کابل)


البلادی مسئول بخش اجتماعی این نشریه در دوره رژیم کمونیستی در افغانستان بود.

همکاری با


گرایشات


رئیس

حزب رستاخیز افغانستان


او رهبر حزب رستاخیز است که در مرامنامه آن گرایش‌های ملی دیده می‌شود و از عقاید اسلامی صحبتی به میان نیامده است.


تاریخ تولد ۱۳۲۰ه.ش.
تاریخ درگذشت در قید حیات
محل تولد شهر مزارشریف
متولد گذر ایشانی، شهر مزارشریف است.
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:
  • وی فرزند مولوی سید سعدالله است.
  • سید ظاهر قائد ام البلادی دارای گرایشات کمونیستی است و  با رژیم کمونیستی سابق همکاری داشته است.
  • وی دوره ای سرپرست مدیریت عمومی مأمورین وزارت داخله بود.
  • البلادی رئیس اداره مطبوعاتی ریاست جمهوری رژیم کمونیستی و رئیس شورای ولایتی اتحادیه خبرنگاران ولایت بلخ بود.
  • همچنین رئیس شرکت تجارتی و رئیس عمومی فابریکه‌های (کارخانه) پنجگانه صنعتی در شهر مزارشریف را در سابقه حرفه ای خود دارد.

done in 0.0477 seconds