آخرین ویرایش : December 11, 2011

شبن بکر عزیز

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی


لیسانس زبان و ادبیات عربی


مناصب و مشاغل


مدرس

مراکز آموزشی


معلم درس عربی در مدارس و مراکز آموزشی موصل است.


گرایشات


عضو

جنبش گوران (کردستان عراق)


از کاندیداهای حزب گوران در انتخابات 2008 در استان نینوا.


تاریخ تولد ۱۹۶۶م.
محل سکونت شهر موصل
محل تولد شهر سلیمانیه
ملیت کشور عراق
قومیت کرد
پیرو دین اسلام

done in 0.0534 seconds