آخرین ویرایش : February 19, 2013

سلیمان یاری

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش دینی


تحصیلات علوم دینی


مناصب و مشاغل


وزیر

نماینده

ولسی جرگه یا مجلس نمایندگان افغانستان

( از ۱۳۴۸ه.ش. تا ۱۳۵۱ه.ش. )
وکیل دوره سیزدهم ولسی جرگه

لویی جرگه یا لویه جرگه (شورای عالی افغانستان)


عضو لویه جرگه اضطراری

عضو

مشرانو جرگه یا مجلس سنای افغانستان


سلیمان یاری عضو کمسیون اموردینی، فرهنگی، معارف تحصیلات عالی وتحقیقات علمی در مجلس سنا


گرایشات


رئیس

جبهه ملی نجات افغانستان در پیشاور پاکستان


همچنین رئیس تفتیش جبهه ملی نجات و رئیس توزیع مواد غذایی مهاجرین جبهه ملی نجات افغانستان.


تاریخ تولد ۱۳۱۳ه.ش.
محل تولد ولایت وردک یا میدان وردک
بخش اول بهسود، استان میدان وردک
ملیت کشور افغانستان
قومیت پشتون
پیرو مذهب سنی

توضیحات بیشتر:
  • فرزند حاجی نیک محمد
  • عضوکمیسیون مستقل انتخابات، عضو جرگه امن منطقه ای
  • رئیس شورای مردم افغانستان بود.

done in 0.0814 seconds