آخرین ویرایش : February 18, 2013

محمد سرور جویا

تحصیلات


محل تحصیل

مراکز آموزش عالی

( از ۱۳۰۳ه.ش. )
سرور جویا در سالهای 1303 و 1306 در ایران و روسیه در رشته روزنامه نگاری به تحصیل پرداخت.


مناصب و مشاغل


مدیر مسئول

روزنامه اتفاق اسلام (چاپ هرات)


بعد از فارغ التحصیلی و بازگشت به وطن، در شهر هرات ماند و مدیرمسئول روزنامه «اتفاق اسلام» شد.


گرایشات


موسس

حزب وطن دموکراتیک افغانستان


از جمله موسسین حزب وطن بود.


حوادث مهم زندگی


زندانی

زندان همزنگ کابل

( از ۱۳۳۰ه.ش. تا ۱۳۳۶ه.ش. )
در سال 1330 به خاطر فعالیت‌های سیاسی به زندان افتاد

مهاجرت به

کشور هندوستان


به هند رفت و در بازگشت در سال 1311 به زندان افتاد.


تاریخ تولد ۱۲۸۱ه.ش.
تاریخ درگذشت ۱۳۳۶ه.ش.
محل تولد شهر کابل
محل درگذشت شهر کابل
در زندان همزنگ درگذشت.
ملیت کشور افغانستان

توضیحات بیشتر:

یکبار مورد سوء قصد قرار گرفت اما جان سالم به در برد.


done in 0.0559 seconds